REGULAMENT GENERAL AL PISCINEI

DIN CENTRUL PENTRU ACTIVITATI RECREATIVE ”Kids Club Aqua

  Cursurile de INITIERE INOT SI EDUCATIE ACVATICA se desfasoara in mod obligatoriu numai in baza contractului de prestari servicii.
La incheierea contractului este obligatorie prezentarea analizelor medicale care sa ateste starea buna de sanatate a copilului si faptul ca acesta este perfect apt din punct de vedere medical sa urmeze cursul de pregatire contractat.
Contractul cuprinde si declaratia pe propria raspundere a parintelui,ca minorul este apt medical sa urmeze cursurile de initiere inot si educatie acvatica,ca nu este inregistrat in evidente medicale cu oricare alte afectiuni ce interzic desfasurarea unei astfel de activitati si nu urmeaza tratamente medicale,pentru oricare alte afectiuni care prin medicatia aplicata pot afecta partial si/sau temporar starea de sanatate precum si capacitatea de a urma cursurile de inot si educatie acvatica.
Afectiunile de sanatate ascunse sau nedeclarate exonereaza S.C Kids Club Aqua Fun SRL de orice responsabilitate.
Este interzis accesul în piscina al copiilor cu plagi deschise,cu afectiuni dermatologice sau boli transmisibile, situatie in care ne rezervam dreptul de a refuza desfasurarea cursului si accesul în piscina.
Nu sunt permise alergarile si jocurile imprudente pe marginea bazinului.
Se interzice împingerea în apa a copiilor aflati pe marginea bazinului.
Este interzis comportamentul galagios care deranjeaza desfasurarea cursurilor.
Este interzis accesul în piscina cu guma de mestecat scuiparea,suflarea nasului sau urinarea în apa. Bebelusii vor fi echipati obligatoriu cu scutec special pentru inot.
Copii au acces la piscina numai însotiti si si supravegheati de catre instructor.
Se interzice accesul parintilor in incinta piscinei,fara acordul instructorului, sau coordonarea cursului de catre parinti.

DESFASURAREA CURSURILOR DE INITIERE INOT SI EDUCATIE ACVATICA

Dusul este obligatoriu înainte si dupa iesirea din piscina. Accesul în piscina se face numai cu echipamentul adecvat indicat de catre instructor pentru copil
Cursurile se desfasoara in piscina cu:

  • respectarea programului adecvat vârstei şi abilitatilor copilului,program care constituie parte integranta din contractul de prestari servicii
  • respectarea conditiilor în care s-a făcut înscrierea,corespunzător clauzelor contractului şi fişei de înscriere
  • asigurarea de catre Prestator a condiţiilor igienico-sanitare de maxima exigenţă si desfasurarea cursurilor exclusiv sub stricta supraveghere a personalului de specialitate
  • asigurarea accesului conform orarului din program si tipului de abonament contractat.

Activitatea de inot se va desfasura in piscina acoperita incalzita a Centrului de activitati recreative pentru copii numai in prezenta si sub supravegherea instructorului de inot, urmand ca in functie de indicatiile acestuia fiecare copil sa fie echipat corespunzator pentru inot, pe stadii de pregatire.

La sfarsitul oricarui tip de program de instruire si de ingrijire copilul va fi preluat de parinti/insotitori care vor asigura insotirea acestuia in mod direct in vestiarele special amenajate pentru fete/baieti precum si in mod nemijlocit echiparea copilului,uscarea parului si parasirea incintei clubului.
În vederea bunei desfasurari a serviciilor recreative, instructive, educative si de ingrijire astfel cum au fost individual contractate, Parintele/Insotitorul au obligatia: 

  1. sa prezinte documentele medicale solicitate la inscriere si incheierea contractului de prestari servicii
  2. sa respecte orarul programului ales si sa asigure exploatarea corecta a bunurilor din incinta clubului,sa evite producerea de daune si in caz contrar sa suporte contravaloarea bunurilor deteriorate
  3. sa respecte indicatiile instructorilor atat in ceea ce priveste programul de lucru stabilit pentru fiecare copil cat si ECHIPAREA CORESPUNZATOARE care este obligatorie pe intreaga durata a cursului;sa comunice orice modificare a starii de sanatate a minorului ce poate afecta sau influenta integritatea acestuia in timpul activitatii precum si sa NU solicite desfasurarea cursurilor in conditiile in care minorul nu este apt partial/temporar pentru aceste activitati.
Verified by MonsterInsights